Fréttir 2024

22/03 2024

Styrktarsjóður EBÍ-umsóknarfrestur til 30. apríl

Styrktarsjóður EBÍ úthlutar á hverju ári 8 milljónum króna til ýmissa framfaraverkefna sveitarfélaga. Aðildarsveitarfélög EBÍ geta sótt um styrk.


Reglur Styrktarsjóðsins eru aðgengilegar hér á síðunni ásamt umsóknareyðublaði. Umsóknarfrestur er til 30. apríl og skal skila umsóknum rafrænt á netfangið brunabot@brunabot.is.
Umsóknareyðublaðið má nálgast hér.


06/03 2024

Ársreikningur EBÍ

Á fundi sínum þann 9. febrúar s.l. samþykkti stjórn EBÍ ársreikning vegna ársins 2023. Heildartekjur félagsins voru um 156 milljónir og rekstrargjöld 179 milljónir. Áfallinn fjármagnstekjuskattur á árinu var 33,8 milljónir og tap félagsins því 57,4 milljónir. Heildareignir félagsins eru tæpir 2,9 milljarðar og eigið fé um 1,8 milljarðar. Tap félagsins má rekja til frekar lágrar ávöxtunar á fjármagnsmarkaði og þess að gjaldfæra þurfti töluverða upphæð vegna uppfærslu á lífeyrisskuldbindingu sem hvílir á félaginu.
Ársreikninginn í heild sinni má sjá hér.


Nafnvöxtun eigna félagsins var jákvæð um 5,54% en raunávöxtun var neikvæð um 2,28%. Allir eignaflokkar skiluðu jákvæðri ávöxtun nema innlend hlutabréf sem skiluðu -3,09% ávöxtun. Hástökkvarinn í ávöxtun er eignaflokkurinn erlend hlutabréf, en ávöxtun hans var 18,5%. Stærsti hluti eignasafns félagsins, eða um 60%, eru skuldabréf og innistæður með ábyrgð ríkissjóðs og sveitarfélaga en síðan eru það erlend hlutabréf sem eru um 10,7% af eignasafninu og innlend hlutabréf eru um 9,8% safnsins.


06/03 2024

Fjárfestingastefna EBÍ

Fjárfestingastefna Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands fyrir árið 2024 var samþykkt í stjórn EBÍ þann 9. febrúar s.l.


Litlar breytingar voru gerðar á stefnunni bæði er varðar hlutföll í eignaflokkum. Hlutfall skuldabréfa bæjar- og sveitarfélaga lækkar um 2% en hlutfall ríkistryggðra skuldabréfa hækkar á móti.


Áfram er það meginmarkmið stefnunnar að EBÍ standi undir skilgreindum markmiðum um árlega útgreiðslu ágóðahlutar til aðildarsveitarfélaga EBÍ. Stjórn félagsins er falið að ákveða endanlega upphæð ágóðahlutarins en við ákvörðun hans skal hafa í huga að lágmarkaðar séu líkur á því að skerða þurfi höfuðstól á milli ára.


Eignastýringu félagsins er úthýst til þriggja fjárvörsluaðila sem allir vinna eftir fyrirfram skilgreindum fjárfestingastefnum.


Fjárfestingastefnu félagsins í heild sinni má nálgast hér.